Home  |  Services  |  Insurance Packages Memorials and Plaques Application Form  |  Floral Arrangements  |  Gallery  |  A Practical Guide  |  International Import / Export  Verses  |  Contact Us

      
  ... to help you when you lose someone you love  
     
   
     
  As Funeral Director, we are deeply conscious of the responsibility, trust and confidence which our families bestow upon us.  Our fully trained staff are committed to provide the highest possible standards of service.

Martin's Funerals is proud to announce that we offer the most professional and cost efficient funeral or cremation services.

 
     
  What to do when a death occurs:  
     
  If a person dies at home, contact Martin's Funerals immediately, regardless of if you have a policy or not.  We arrange for the medical certificates as well as the death certificates.  If you do have a policy, it is important to remember that you decide which undertaker you want to use.  (You are the owner of that policy - not the undertaker)  
  Please make immediate contact with your minister or pastor (should you not have a minister, we will arrange this for you).  
     
 
 
     
  If a person dies at the hospital, ask the hospital staff to contact Martins, or you may contact us yourself.  The attending doctor will issue the medical certificate and Martin's Funerals will arrange for the death certificate.  
     
 
 
     
  An unnatural death must be reported to the police.  The deceased will be taken to the state mortuary where the cause of death is determined.  Contact Martin's Funerals to assist you with the identification of the deceased.  We then arrange for the necessary documentation and the collection of the deceased.  
     
 
 
     
  Decisions you will have to make:  
     
 
 • type of service i.e. burial, cremation, memorial or graveside
 • place, date and time of service
 • the minister and the organist you wish to be arranged by us
 • coffin / casket (there is also a high quality rental casket available for cremations, which reduces the cost to you)
 • whether the family would like to view the deceased prior to the service
 • flowers for the coffin and the church
 • hymns and special music
 • pall bearers and name of persons to deliver eulogy
 • funeral notices in newspapers should you require
 • photo album of service or not
 
     
  Required documentation:  
     
 
 • the identity document of the deceased and a family member
 • any funeral policy or pre-paid funeral contract, irrespective of who issued it
 
 

Back to Top of this Page

 
      
  ...om U te help wanneer U 'n geliefde verloor  
     
  As 'n begrafnisondernemer wil ons goed-opgeleide personeel net die beste diens aan u lewer.  Verskeie kwaliteitsprosedures verseker ons professionaliteit.

Martins Begrafnisdienste kondig trots aan dat ons die goedkoopste, maar die mees stylvolle begrafnis of verassingsdienste aanbied.

 
     
  Wat om te doen as iemand sterf:  
     
  Indien 'n persoon tuis sterf, ontbied dadelik Martin's Begrafnisondernemers.  Ongeag of u 'n begrafnis polis het of nie.  Die ondernemer sal reŽl vir 'n mediese sertifikaat asook 'n doodsertifikaat.  
  Indien u 'n polis het, is dit baie belangrik om te onthou dat u besluit van watter ondernemer u wil gebruik maak.
(Onthou u is die eienaar van die begrafnispolis en nie die ondernemer nie.)

Maak asseblief ook kontak met u leraar of pastoor, anders sal Martins Begrafnisdienste dit vir u reŽl indien u nie aan 'n kerk behoort nie.

 
     
 
 
     
  Indien 'n persoon in 'n hospitaal te sterwe kom, vra hospitaal-staf om Martins te skakel, of u kan ook self skakel, daar word 'n mediese sertifikaat deur die dokter aan diens uitgereik en die ondernemer sal reŽl vir die doodsertifikaat.  
     
 
 
     
  'n Onnatuurlikke sterfte moet aan die poliesie gerapporteer word.  Die oorledene word na die Staatlykhuis geneem waar die oorsaak van dood vasgestel word.  Kontak Matin's Begrafnisdienste om u bytestaan met die uitkenning van die oorledene.  Martin's Bergrafnisdienste reŽl dan vir die nodige sertifikate en die afhaal van die oorledene.  
     
 
 
     
  Besluite wat u sal moet neem:  
     
 
 • die tipe diens, bv. teraardebestelling, verassing, gedenkdiens of grafdiens
 • waar, wanneer en hoe laat die diens gehou moet word
 • die predekant en orelis reŽl ons namens u
 • watter tiepe kis gebruik moet word (daar is ook 'n hoŽ kwaliteit vehuringskis beskikbaar vir verassings, om vir u die koste te verlaag)
 • hoe u die oorledene geklee wil hÍ
 • of u die oorledene voor die diens wil besigtig
 • blomme vir die kis en kerk deur Martin's Begrafnisdienste gedoen
 • gesange en spesiale musiek (soos bespreek met predikant of pastoor)
 • name van draers en persoon wat 'n huldeblyk of bedanking moet doen
 • begrafniskennisgewings in koerante sou u dit verlang
 • foto album van diens of nie
 
     
  Dokumente Benodig:  
     
 
 • die oorledene en familielid se identiteitsboek
 • vooruitbetaalde begrafniskontrak of begrafnispolis, ongeag wie dit uitgereik het
 
 

Back to Top of this Page